Gå direkte til innhold
Penn, papir og drops på skrivebord i møtelokale
Hotel Horten

Grupperom 2

Grupperom 2 passer til å samles til gruppearbeid og idemyldring.

Rom egenskaper

Styrebord

8 personer

Styrebord