Penn, papir og drops på skrivebord i møtelokale

Grupperom 2 passer til å samles til gruppearbeid og idemyldring.

Romegenskaper

Styrebord

8 personer

Styrebord