Penn, papir og drops på skrivebord i møtelokale

Grupperom 1 passer til en liten gruppe som vil samles rundt bordet.

Romegenskaper

Styrebord

8 personer

Styrebord