Møterom med plass til 8 personer

Fasiliteter

  • Projektor
  • Flipover
  • Lydanlegg
  • Trådløst nettverk
  • Lysdimmer
  • Parkettgulv

Romegenskaper

Styrebord

8 personer

Styrebord