Gå direkte til innhold
Konferanselokale med plass til 100 personer

Fasiliteter

Rom egenskaper

Kino

94 personer

Kino