Lyst og moderne møterom. Alle med vindu mot parkering, med mulighet for skjerming med gardiner. Nytt AV-utstyr i alle rom.

Romegenskaper

Styrebord

20 personer

Styrebord

Klasserom

56 personer

Klasserom

Kino

60 personer

Kino

Bankett

72 personer

Bankett