Lyst og moderne møterom. Alle med vindu mot parkering, med mulighet for skjerming med gardiner. Nytt AV-utstyr i alle rom.

Romegenskaper

U-bord

36 personer

U-bord

Klasserom

70 personer

Klasserom

Kino

90 personer

Kino

Bankett

72 personer

Bankett

Styrebord

28 personer

Styrebord