Vinstua er et mindre møterom i kjelleren av hotellet.

Fasiliteter

 • Projektor
 • Whiteboard
 • Flipover
 • Skjerm/monitor
 • Høyttalere
 • Mikrofon
 • Lydanlegg
 • Trådløs mikrofon
 • Trådløst nettverk
 • Lysdimmer
 • Blendingsgardiner
 • Garderobe
 • Parkettgulv
 • Universelt utformet
 • Teleslynge

Romegenskaper

Styrebord

26 personer

Styrebord

Mottakelse

26 personer

Mottakelse