Gå direkte til innhold

Fasiliteter

Rom egenskaper

Kino

18 personer

Kino

Klasserom

18 personer

Klasserom

U-bord

12 personer

U-bord

Styrebord

12 personer

Styrebord