Romegenskaper

Kino

60 personer

Kino

Klasserom

48 personer

Klasserom

U-bord

24 personer

U-bord

Styrebord

20 personer

Styrebord