Gå direkte til innhold
Thon Hotel Orion

Rosenkrantztårnet

Møterom med muligheter for videokonferanse.

Fasiliteter

Rom egenskaper

Styrebord

10 personer

Styrebord