Thon Hotel Orion

Håkonshallen

Romegenskaper

Kino

36 personer

Kino

Klasserom

24 personer

Klasserom

Styrebord

12 personer

Styrebord

U-bord

14 personer

U-bord