Gå direkte til innhold
Thon Hotel Orion

Håkonshallen

Fasiliteter

Rom egenskaper

Kino

36 personer

Kino

Klasserom

24 personer

Klasserom

Styrebord

16 personer

Styrebord

U-bord

10 personer

U-bord