Gå direkte til innhold
Thon Hotel Orion

Grieghallen

Rom egenskaper

Kino

26 personer

Kino

Klasserom

20 personer

Klasserom

Styrebord

18 personer

Styrebord

U-bord

12 personer

U-bord