Gå direkte til innhold
Thon Hotel Orion

Fisketorget

Fasiliteter

Rom egenskaper

Kino

26 personer

Kino

Klasserom

16 personer

Klasserom

Styrebord

12 personer

Styrebord

U-bord

10 personer

U-bord