Gå direkte til innhold
Areal: 42 m² Takhøyde: 274 cm

Fasiliteter

Rom egenskaper

Styrebord

20 personer

Styrebord

U-bord

16 personer

U-bord

Mottakelse

30 personer

Mottakelse

Klasserom

18 personer

Klasserom

Kino

30 personer

Kino