Forespørsel sendes til
  • Thon Hotel Arena
    Lillestrøm
Tidspunkt
Hvilke datoer og klokkeslett ønsker du å sjekke tilgjengelighet på?
Forventet antall personer
Fyll inn minimum antall personer som er forventet å delta på dette arrangementet.
Type arrangement
Hvilket type arrangement ønsker du å holde?
Bevertning
Hvilken bevertning kunne du tenke deg? Huk av en eller flere.
Behov for grupperom*
Det kan være vanskelig å vite på forhånd hvor mange grupperom du trenger, eller antall mennesker per grupperom, men prøv å gi oss et anslag.
Romoppsett
Velg de romoppsettene du vil ha bruk for utover dagen
Trenger du overnatting?*
Andre ønsker?
Dersom det er noe vi trenger å vite, eller du har spesifikke ønsker for ditt arrangement, vennligst kommenter i feltet under.
276 tegn igjen.
Kontaktinformasjon
Fyll inn den kontaktinformasjonen du ønsker at vi når deg på.
Avbryt

Bruk firmaavtale

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalenummer.