Forespørsel sendes til

  • Thon Hotel Arena
    Lillestrøm

Tidspunkt*

Hvilke datoer og klokkeslett ønsker du å sjekke tilgjengelighet på?

Forventet antall personer*

Fyll inn minimum antall personer som er forventet å delta på dette arrangementet.

Type arrangement*

Hvilket type arrangement ønsker du å holde?

Bevertning

Hvilken bevertning kunne du tenke deg? Huk av en eller flere.

Behov for grupperom*

Det kan være vanskelig å vite på forhånd hvor mange grupperom du trenger, eller antall mennesker per grupperom, men prøv å gi oss et anslag.

Romoppsett

Velg de romoppsettene du vil ha bruk for utover dagen

Trenger du overnatting?*

Andre ønsker?

Dersom det er noe vi trenger å vite, eller du har spesifikke ønsker for ditt arrangement, vennligst kommenter i feltet under.
276 tegn igjen.

Kontaktinformasjon*

Fyll inn den kontaktinformasjonen du ønsker at vi når deg på.
Mobilnummer
Avbryt