Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Betingelser

Avtalebetingelser for Visma Start/Standard.

Avtalens parter

1.1

Avtalen inngås på vegne av Visma Innkjøpssamarbeid mellom Thon Hotels, heretter kalt Leverandør, og Kunden. Med Kunden menes morselskap og datterselskaper med mer enn 50 % eierandel. Med Leverandør menes de til en hver tid deltakende hoteller i Thon Hotels.

1.2

Kunden skal benytte Leverandør som preferert leverandør av hotelltjenester.

1.3

En sammenfatning av avtalens fordeler og partenes forpliktelser er beskrevet i denne avtalen.

Avtalens karakter

2.1

Denne avtalen omfatter rabatter på både overnatting og kurs og konferanse.

2.1.1

Overnatting - avtalen har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag og tidspunkt for bestilling. I denne kontrakten vil den til enhver tid gjeldene ordinærpris på overnatting gjelde som utgangspunkt for rabattert avtalepris. Prisen er definert for en person per døgn i standard romtype inkludert frokost.

2.1.2

Kurs og Konferanse - avtalen har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag og tidspunkt for bestilling. I denne kontrakten vil den til enhver tid gjeldene ordinærprisen på kurs og konferansepakker gjelde som utgangspunkt for rabattert pakkepris. Rabattene gjelder for dagpakker og helpensjonspakker på samtlige hoteller som tilbyr dette.

Pris og betalingsbetingelser

3.1

Visma Innkjøpssamarbeidet har forhandlet frem konkurransedyktige priser på bakgrunn av et forventet volum på opptil 500 romdøgn per Kunde på Leverandørens hoteller.

3.2

For overnatting på Leverandørens hoteller i Norge og Sverige, gjelder avtaleprisen for en person per rom per døgn. Frokost er inkludert prisen.

3.3

3.3.1

Overnatting - avtaleprisene på overnatting gjelder for individuelle reisende. Leverandøren benytter seg av dynamisk prissetting for sine hoteller. Denne baserer seg på marked, etterspørsel og tid for reservasjon, og kan endre seg daglig. For Visma Start/Standard gis det fra 10-20 % rabatt på Leverandørens ordinære prisnivåer (Flex A til Flex H) avhengig av tid for reservasjon.  

Tidsintervaller

Visma Start/Standard

← 4 dager

10 %

5-12 dager

17 %

13 →

20 %

Fra 4 dager og frem til ankomstdagen får du 10 % rabatt på den dagens selgende pris med full fleksibilitet vedrørende forandringer og kansellering av overnattingen frem til klokken 16.00 ankomstdagen.

Fra 5 – 12 dager før ankomst får du 17 % rabatt på dagens selgende pris. Du oppnår også fleksibilitet vedrørende forandringer og kansellering av overnattingen frem til klokken 16.00 ankomstdagen.

Frem til 13 dager før ankomst får man 20 % rabatt på dagens selgende pris. Overnattingen må betales ved bestilling. Kansellering innen 24 timer etter at bestillingen ble gjort når ankomstdato er 2 dager eller mer etter bestillingsdato. Opphold hvor ankomstdato er dagen etter bestilling, må kanselleres innen 4 timer etter at bestillingen ble gjort. Innbetalt beløp refunderes ikke etter kanselleringsfristens utløp.

Kunden står fritt til å reservere hvilken pristype som til enhver tid er tilgjengelig. Merk at spesielle betingelser kan gjelde ved reservasjon av andre pristyper enn avtalepris.

3.3.2

Kurs og konferanse - avtaleprisene på kurs og konferanse gjelder for alle Thon hoteller som tilbyr dagpakker og helpensjonspakker. Denne rabatten gis kun til grupper på over 10 personer. For Visma Start/Standard gis det 10 % rabatt fra Leverandørens ordinære prisnivåer på dagpakker og helpensjonspakker (DP KK 1-9 og HP KK 1-9). Kunden får dermed 10 % rabatt på dagens selgende pakkepris.

3.4

For oppnåelse av rabattene knyttet til overnatting på Visma Start/Standard må bestillingene gjøres gjennom Vismas portal www.fordelbedrift.no eller via thonhotels.no.

For å få fordelene knyttet til kurs og konferanse rabatten på Visma Start/Standard må forespørselen sendes til følgende adresse: eller rettet til den Account Manageren du har kontakt med i Thon Hotels. Du kan også kontakte Thon Hotels Servicesenter på 815 52 400 for bestilling. Vårt dedikerte kurs- og konferanse team vil komme raskt tilbake til deg med et konkret og rabattert tilbud.

3.5

Leverandør aksepterer de vanligste betalings- og kredittkort (Amex, Visa, MasterCard og Diners). Betaling av rom skal skje direkte til hotellet og gjesten er personlig ansvarlig for sin regning.

3.6

Ved endringer i offentlige avgifter som fastsettes utenfor Leverandørens kontroll, vil prisene som er gitt i denne avtalen bli justert tilsvarende. Leverandør forbeholder seg retten til, samt vil gjennomføre en prisjustering den 1. januar, hvert år. Endringer vil også annonseres på "Min side" som du kan komme inn på via Visma sin portal eller på thonhotels.no

3.7

Prisene gitt gjennom denne avtalen er inklusive moms (MVA).

3.8

Prisene på overnatting eller kurs og konferanse er ikke provisjonsberettiget. Når et reisebyrå eller PCO er involvert i kurs og konferanse forespørselen gjelder ikke rabatten på 10 %.

Registrering og statistikk

4.1

Ved registrering som Visma Start/Standard kunde hos Thon Hotels vil du motta et velkomstbrev med detaljer for booking av overnatting og kurs og konferanse. Du vil motta en egen kundekode og vil kontinuerlig kunne følge din statistikk på "Min side" som du kan komme inn på via Vismas portal www.fordelbedrift.no eller på thonhotels.no. Statistikken vil inneholde antall romdøgn, losjiomsetning, samt gjennomsnittspris per år.

Kurs og konferanse statistikk vil ikke bli synlig på "Min side", men dette kan din kontaktperson i Visma Innkjøpssamarbeidet eller Thon Hotels bistå deg med.

Informasjon

5.1

Kunden forplikter seg til å informere internt i bedriften om avtalen, om dens fordeler og betingelser, samt styre til avtalen i bedriftens reisepolicy. Den tildelte kundekoden skal benyttes ved bestilling av overnatting og kurs og konferanse.

Bestilling/avbestilling og bonusprogram

6.1

Bestilling og avbestilling av overnatting kan gjøres via Visma sin portal www.fordelbedrift.no og thonhotels.no. Ved bestilling gjennom andre kanaler enn de som er nevnt her vil avtalens fordeler ikke kunne oppnås. Bestilling av kurs og konferanse må gjøres gjennom eller rettet til den Account Manageren du har kontakt med i Thon Hotels.

6.2

Leverandør tilbyr Kundens ansatte medlemskap i lojalitetsprogrammet Thon DISCOVERY. For mer informasjon, vennligst se "Min side" på thonhotels.no.

6.3

Rom kan ikke garanteres tilgjengelig fra Leverandør før tidligst kl. 15.00 ankomstdagen. Dersom ankomst etter kl. 16.00 ikke er avtalt og garantert for, har hotellet rett til å kansellere bestillingen. Avbestilling av rom kan skje inntil kl. 16.00 ankomstdagen. Bestiller er økonomisk ansvarlig for garanterte ubenyttede rom (no show). Utsjekk avreisedag skal foretas før kl. 12.00 dersom ikke annet er avtalt. Overholdes ikke fristen for utsjekk, kan Kunden bli belastet for et ekstra døgn.

6.4

Egne avbestillingsfrister gjelder for kurs og konferanser og disse betingelsene står i hver konferansekontrakt som blir inngått mellom Leverandør og Kunde.

Konfidensielt

7.1

All informasjon på vegne av Visma Innkjøpssamarbeidet fra Leverandør til Kunden i forbindelse med denne avtalen, forblir Leverandørens eiendom. Uten Leverandørens samtykke, må slik informasjon ikke videreformidles av Kunden til annet enn å oppfylle avtalens forutsetninger.

Oppsigelse av avtalen

8.1

Denne avtalen kan sies opp umiddelbart av begge parter i avtaleperioden hvis:

  • en part skulle innstille sine betalinger, innlede gjeldsforhandlinger etter loven, tre i likvidasjon eller bli slått konkurs.
  • en part har begått vesentlige brudd på avtalen.

8.2

I avtaleperioden har avtalen en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Eventuell oppsigelse av avtalen må skje skriftlig.

8.3

Hvis Kunden sier opp sitt medlemskap hos Visma Innkjøpssamarbeidet plikter Kunden å informere Leverandør om dette og avtalen er ikke lenger gyldig.

8.4

Uforutsette hendelser (Force Majeure) utenfor Thon Hotels eller hotellenes kontroll (streik, lockout, brann, manglende leveranser etc.) gir begge parter rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

Avtalens varighet

9.1

Denne avtalen løper fra avtaleinngåelse, og så lenge dere er Kunder under Visma Innkjøpssamarbeidet.

Avtalen er lagret på "Min side" som kan nås via Visma sin portal www.fordelbedrift.no og thonhotels.no.

Avtalen trer i kraft når disse betingelser er akseptert og fra det tidspunkt Leverandøren har mottatt denne aksept.