Avtalebetingelser Thon Business Deal

Avtalens parter

1.1
Avtalen inngås mellom Thon Hotels, heretter kalt Leverandør, og Kunden. Med Kunden menes morselskap og datterselskaper med mer enn 50 % eierandel, eller en definert innkjøpsorganisasjon. Med Leverandør menes de til en hver tid deltakende hoteller i Thon Hotels.

1.2
Kunden skal benytte Leverandør som preferert leverandør av hotelltjenester.

1.3
En sammenfatning av avtalens fordeler og partenes forpliktelser er beskrevet i denne avtalen.

Pris og betalingsbetingelser

2.1
Prisene er gitt på bakgrunn av et forventet volum på opptil 500 romdøgn på Leverandørens hoteller.

2.2
For overnatting på Leverandørens hoteller i Norge og Sverige, gjelder avtaleprisen per rom per døgn. Frokost er inkludert på alle hoteller i Norge og Sverige. I Belgia og Nederland, er pris gitt uten frokost. 

2.3
Avtaleprisene gjelder for individuelle reisende. Leverandøren benytter seg av dynamisk prissetting for sine hoteller. Denne baserer seg på marked og etterspørsel, og kan endre seg daglig. For Thon Business Deal gis det 15% rabatt på Leverandørens 3 høyeste ordinære prisnivåer (Flex A til Flex C). Se prisinformasjon på”Min Side” på www.thonhotels.no. Dermed kan det forekomme avvik mellom de laveste nivåer av ordinærpris, mot avtaleprisen Thon Business Deal. Kunden står fritt til å reservere hvilken pristype som til enhver tid er tilgjengelig. Merk at spesielle betingelser kan gjelde ved reservasjon av andre pristyper enn avtalepris. 

For gruppe- eller konferansebestilling vil egne betingelser gjelde.

2.4
For å få fordelene knyttet til Thon Business Deal må alle reservasjoner bookes gjennom www.thonhotels.no.

2.5
Leverandør aksepterer de vanligste betalings- og kredittkort (Amex, Visa, MasterCard og Diners). Betaling av rom skal skje direkte til hotellet og gjesten er personlig ansvarlig for sin regning.

2.6
Ved endringer i offentlige avgifter som fastsettes utenfor Leverandørens kontroll, vil prisene som er gitt i denne avtalen bli justert tilsvarende. Leverandør forbeholder seg retten til, samt vil gjennomføre en prisjustering den 1. januar, hvert år. Endringer vil også annonseres på ”Min Side” på www.thonhotels.no.

2.7
Prisene gitt gjennom denne avtalen er inklusive moms (MVA). Prisene er ikke provisjonsberettiget.

Samarbeid og oppfølging

3.1
Kunden vil kunne finne statistikk kontinuerlig på ”Min Side” på www.thonhotels.no.   Statistikken vil inneholde romdøgn, losjiomsetning, samt gjennomsnittspris.

3.2
Dersom Kunden leverer volum over det som her er avtalt vil Leverandør kontakte kunden for videre oppfølging og utvikling av samarbeid.

Informasjon

4.1
Kunden forplikter seg til å informere internt i bedriften om avtalen, om dens fordeler og betingelser, samt styre til avtalen i bedriftens reisepolicy. Bestillingskodene gitt til kunden gjennom denne avtalen skal benyttes ved bestilling.

Bestilling/avbestilling og bonusprogram

5.1
Bestilling og avbestilling kan kun gjøres via www.thonhotels.no. Ved bestilling gjennom andre kanaler enn den nevnt her vil avtalens fordeler ikke kunne oppnås.

5.2
Leverandør tilbyr kundens ansatte medlemskap i lojalitetsprogram. For mer informasjon, vennligst se ”Min Side” på www.thonhotels.no.

5.3
Rom kan ikke garanteres tilgjengelig fra Leverandør før tidligst kl. 15:00 ankomstdagen. Dersom ankomst etter kl.16:00 ikke er avtalt og garantert for, har hotellet rett til å kansellere bestillingen. Avbestilling av rom kan skje inntil kl.16:00 ankomstdagen. Bestiller er økonomisk ansvarlig for garanterte ubenyttede rom (no show). Utsjekk avreisedag skal foretas før kl.12:00 dersom ikke annet er avtalt. Overholdes ikke fristen for utsjekk, kan Kunden bli belastet for et ekstra døgn.

Konfidensielt

6.1
All informasjon fra Leverandør til Kunden i forbindelse med denne avtalen, forblir Leverandørens eiendom. Uten Leverandørens samtykke, må slik informasjon ikke videreformidles av Kunden til annet enn å oppfylle avtalens forutsetninger.

Oppsigelse av avtalen

7.1
Denne avtalen kan sies opp umiddelbart av begge parter i avtaleperioden hvis:
- en part skulle innstille sine betalinger, innlede gjeldsforhandlinger etter loven, tre i likvidasjon eller bli slått konkurs.
- en part har begått vesentlige brudd på avtalen.

7.2
I avtaleperioden har avtalen en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Eventuell oppsigelse av avtalen må skje skriftlig.

7.3
Uforutsette hendelser (Force Majeure) utenfor TH eller hotellenes kontroll (streik, lockout, brann, manglende leveranser etc.) gir begge parter rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

Avtalens varighet

8.1
Denne avtalen løper fra avtaleinngåelse, og frem til den blir sagt opp.

Avtalen er lagret på ”Min Side” på www.thonhotels.no.

Avtalen trer i kraft når disse betingelser er akseptert og fra det tidspunkt Leverandøren har mottatt denne aksept.