Bergen

Bergen

Kapasitet

U-bord: 40  
Klasserom: 70  
Kino: 90  
Styrebord: 44