Svalbard
Svalbard
Svalbard
Svalbard

Svalbard

Kapasitet
Bankett: 400
Klasserom: 360
Kino: 730
Styrebord: 450