Svalbard
Svalbard
Svalbard
Svalbard

Svalbard

Kapasitet
Bankett: 400
Klasserom: 300
Kino: 500
Styrebord: 450