Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder og vi har et ansvar for å bidra til et bedre miljø. Vi har over 2 millioner gjestedøgn i løpet av et år og ved å legge til rette for miljøvennlig forbruk, redusere avfallsmengder og spare energi, gjør vi en betydelig miljøinnsats.

Når et hotell sertifiseres innebærer det mange konkrete miljøtiltak:

  • Avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Energisparende tiltak
  • Innkjøpsfokus på miljøvennlige produkter
  • Fokus på tiltak for bedre arbeidsmiljø
  • Økologisk mat

Les mer om Miljøfyrtårn-sertifisering på miljofyrtarn.no