Grønt Punkt
Grønt Punkt

Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Grønt Punkt Norge AS drifter i tillegg innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Målsetting til Grønt Punkt er å utvikle dagens ordninger videre for å bidra både samfunnsøkonomisk og miljømessig til et bærekraftig samfunn, og at Norge skal fremstå som et foregangsland når det gjelder innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Les mer på grontpunkt.no