Rolla
Rolla
Rolla
Rolla

Rolla

Kapasitet

Kino: 160 personer  
Klasserom: 120 personer
U-bord: 50 personer  
Styrebord: 50 personer

Lokalet kan deles i to mindre rom:

Rolla A
Kino: 60 personer  
Klasserom: 50 personer
U-bord: 24 personer  
Styrebord: 26 personer

Rolla B
Kino: 60 personer  
Klasserom: 50 personer
U-bord: 24 personer  
Styrebord: 26 personer