Lade/Midtbyen

Størrelse

68 m²

Kapasitet

Kino: 40
Møterom: 20
Selskap: 60