Kuling/Storm

Kuling/Storm

Møterommene Kuling og Storm slått sammen.

Kapasitet

Kino: 50
Klasserom: 40
U-bord: 25