Bøkfjord

Størrelse

19m²

Kapasitet

Møtebord: 12