Barents Sjø

Størrelse

128 m²

Kapasitet

Klasserom: 70
Kino: 100
Bankett: 80