Hovedspisesal
Hovedspisesal

Hovedspisesal

Kapasitet

Kino: 200
Klasserom: 100
Landsmøteoppsett: 100
Bankett: 290