Nord-Norge
Nord-Norge
Nord-Norge
Nord-Norge

Nord-Norge

Kapasitet

Mottakelse: 400 personer  
Klasserom: 200 personer  
Kino: 300 personer