Sør-Norge
Sør-Norge
Sør-Norge
Sør-Norge

Sør-Norge

Kapasitet

Mottakelse: 500 personer  
Klasserom: 250 personer  
Kino: 420 personer