Mindre møterom

Hotellet har i tillegg 10 mindre møterom med kapasitet for opptil 30 personer.

Kapasitet

Klasserom: 6-20
Kino: 8-30
U-bord: 12-20