Uvett

Kapasitet

Klasserom: 36
Kino: 50
U-bord: 25
Bankett: 40