Olav

Kapasitet

Kino: 30
U-bord: 17
Klasserom: 16

Rommet er 36 kvm.