Aida

Aida har fast styrebordsoppsett til 4 personer. Overhead, lerret, flipover, whiteboard. Direkte tilgang til uteterrasse.

Kapasitet

Styrebord: 4 personer