Faust

Faust har fast styrebordsoppsett til 4 personer. Overhead, lerret, flipover og whiteboard. Direkte tilgang til stor uteterrasse.

Kapasitet

Styrebord: 4 personer