Leonore
Leonore

Leonore

Leonore har fast styrebordsoppsett til 12 personer. Overhead, lerret, flipover og whiteboard. Rommet har ikke vindu. Korridor fører til stor terrasse og vrimleområder.

Kapasitet

Styrebord: 12 personer