Olav
Olav

Olav

Kapasitet

Mottakelse: 12
Klasserom: 16
Kino: 20
Styrerom: 16