Olavsalen
Olavsalen
Olavsalen
Olavsalen

Olavsalen

Hotellets største plenumsal tar inntil 300 personer i kino-oppsett og 210 personer i klasserom-oppsett. Salen har god belysning og ventilasjon, noe som bidrar til at innemiljøet er optimalt under hele oppholdet. Det er i tillegg store hvile- og oppholdsområder. Alt av nødvendig AV-utstyr og lyd er også tilgjengelig.

Kapasitet

U-bord: 130 personer  
Klasserom: 210 personer  
Kino: 300 personer