Thon Hotels

Du er her: Thon Hotels / Om Thon Hotels / Samfunnsansvar / Etiske retningslinjer

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen, og er underlagt de samme etiske retningslinjer som resten av konsernet. De etiske retningslinjene stiller tydelige krav til ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Dette betyr blant at man ved store innkjøp har krav om etisk handel. Thon Hotels har etablert en god varslingsrutine, slik at ansatte kan varsle om uetiske forhold på en måte som sikrer tilfredsstillende håndtering.

Krav til leverandører

Thon Hotels setter tydelig krav til alle sine leverandører.

 • Miljø
  Ingen produkter som leveres skal på noen måte være tilsatt eller behandlet med tilsetningsstoffer, eller stråling som er forbudt i henhold til norsk lov. Leverandøren skal, på Thons Hotels anmodning, legge frem prosedyrebeskrivelse og rutiner for avvikshåndtering.

 • Nei til barnearbeid og diskriminering
  Leverandøren skal ha offentlig godkjent dokumentasjon på at barnearbeid eller tvunget arbeid, som definert i "UN Convention on Human rights and child labour", ikke forekommer i produksjonen eller hos underleverandører.
  Ingen ansatte, leverandører eller leverandørens medkontrahenter skal bli diskriminert grunnet medlemskap i fagforening, eller på grunn av kjønn, farge, opprinnelse, religion, alder eller graviditet. Ansatte skal behandles med respekt og i tråd med lokal lovgivning.

 • HMS
  Det skal arbeides for å skaffe arbeiderne et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen. Arbeiderne skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte.

 • Arbeidskontrakt
  Forpliktelser overfor arbeiderne, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler som regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
  Avvik innenfor dette er å betrakte som vesentlig mislighold. Vesentlig mislighold medfører at Thon Hotels kan si opp en avtale med umiddelbar virkning. Dette må leverandører til Thon Hotels skrive under på ved kontraktinngåelse.

Finn ledig hotell

Søk etter ledig rom på et av våre hoteller i Norge, Sverige, Belgia og Nederland.

Rom 1

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 2

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 3

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 4

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 5

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 6

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 7

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 8

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 9

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Finn eller avbestill reservasjon

For å finne reservasjonen, trenger du reservasjonsnummeret ditt. Finn reservasjon.

Prisgaranti

Vi garanterer den laveste prisen på alle Thon-hoteller når du booker på våre nettsider. Se betingelser og les mer om vår prisgaranti.

Hjelp!

Står du fast? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Få de beste tilbudene først

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og få våre beste tilbud først.