Thon Hotels

Du er her: Thon Hotels / Hotell / Hotell Trondheim / Britannia Hotel / Om rommene / Kunstnerrom

Rom 1

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 2

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 3

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 4

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 5

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 6

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 7

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 8

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 9

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

 • 63.4317810.39903
 • Zoom: 15
Dronningens gate 5, 7011 Trondheim
Telefon: +47 73 800 800
 • restaurant
 • restaurant
 • restaurant
 • restaurant

Hotellrom med et unikt særpreg

Flere norske og utenlandske kunstnere har satt preg på sitt eget hotellrom i "Kunstnergaten" i 3. etasje. Kunsten er med på å gi rommet et unikt særpreg, og gir oppholdet ditt på Britannia Hotel en ekstra dimensjon. I tillegg til kunst på hotellrommet, kan du oppleve en liten del av hotellets kunstsamling i korridoren.

Vebjørn Sand

 • Vebjørn Sand står for den billedlige utsmykningen av rom 308.
 • Vebjørn Sand er best kjent for friluftsutstillingen “Trollslottet” på Holmenkollen vinteren 1997/98 med motiver hentet fra kunstnerens ekspedisjoner til Dronning Mauds Land i Antarktis. Han har også markert seg ved å ta initiativet til andre store prosjekter som Leonardo-broen” og “FredsStjernen”, tidligere kalt “Kepler-stjernen” på Gardermoen.

Roar Wold

 • Roar Wold står for den kunstneriske utsmykningen av rom 317.
 • Roar Wold (1926 - 2001) ble født på Strinda i Trondheim. Han var en maler, kjent for sin strengt beherskede, abstrakte kunst. Han var elev ved Statens Kunstakademi og var senere styreformann ved Kunstakademiet i Trondheim.

Ramon Isern

 • Ramon Isern står for den kunstneriske utsmykkingen av rom 307.
 • Ramon Isern er født i Barcelona i 1914, men var bosatt i Trondheim fra 1957 frem til sin død i 1989. Hans samling er å finne blant annet på Nordenfjeldske Kunstindustri museum, Trøndelag Kunstgalleri, Nasjonalgalleriet og Bergens Billedgalleri.

Odd Nerdrum

 • Odd Nerdrum har stått for den billedlige utsmykningen av rom 319.
 • Odd Nerdrum er en norsk maler født i 1944. Han er mest kjent for portretter og store figurkomposisjoner. Maleteknikken henter han hovedsaklig fra 1600-tallets barokkmalere som Caravaggio og Rembrandt. Det som skiller Nerdrum fra barokkmalerne er i hovedsak motivene. Nerdrums bilder har som regel et sosialt innhold, omstridte politiske hendelser, og tema som blir regnet for å være tabubelagte.

Lars Tiller

 • Lars Tiller står for den kunstneriske utsmykningen av rom 310.
 • Lars Tiller ( 1924 – 1994) ble født i Trondheim. Etter krigen gikk Lars Tiller et halvt år på den nye Kunstskolen i Trondheim. Siden fulgte et opphold som elev hos Fernand Léger i Paris, der Tiller for øvrig hadde tilbud om å bli lenger, men i stedet for å fortsette utenlands, valgte han å dra tilbake til hjembyen. Der ble han ansatt på Institutt for form og farge ved arkitektlinjen på NTH.

Kjell Stig Amdam

 • Kjell Stig Amdam står for den billedlige utsmykningen av rom 327.
 • Kjell Stig ble født i Trondheim i 1941. Han har arbeidet som billedkunstner i ca. 25 år. I disse årene har han opparbeidet et bredt kontaktnett av gallerier og kunstforeninger som formidler hans kunst.Et gjenkjennelsestrekk hos Kjell Stig Amdam er hans bruk av bladgull. Dette har han benyttet siden han for mer enn tyve år siden så hvordan munkene på Johannesklosteret på Patmos anvendte det i ikonmalingen. Gullet har både symbolverdi, og brukes som dekorativt element.

John Rolseth

 • John Rolseth står for den billedlige utsmykningen av rom 325.
 • Født i 1954. Studerte tidlig på 70-tallet på Trondheim Kunstskole og tok senere 3 år i Kent (England). Kunstneren er mest kjent for sine non-figurative motiver.

Jens Johannessen

 • Jens Johannessen står for den kunstneriske utsmykningen av rom 303.
 • Maleren Jens Johannessen, født 1934 i Orkdal, har gjennom en årrekke imponert og fascinert publikummere med sine særpregede malerier. Han har sin kunstfaglige utdanning fra Trondheim og Oslo under Roar Wold og Reidar Aulie. Jens Johannessen er en maler av internasjonalt format som med sitt mangfold og spennvidde i uttrykket har markert seg, og står sterkt med sine verk. Han er representert i en rekke nasjonale og utenlandske museer og institusjoner.

Jan Vincents Johannessen

 • Jan Vincents Johannessen står for den kunstneriske utsmykningen av rom 501.
 • Multikunstneren Jan Vincents Johannessen har sitt daglige virke som direktør på Radiumhospitalet i Oslo. I tillegg til å inneha en rekke internasjonale verv og posisjoner, er han en meget anerkjent ord- og billedkunstner. Han stimulerer tilhørerne til selv å tenke gjennom viktige ting i livet; forelskelse og kjærlighet, barneoppdragelse, arbeid, karriere og frigjøring fra konvensjoner.

Jakob Weidemann

 • Jakob Weidemann står for den kunstneriske utsmykningen av rom 516. 
 • Jakob Weidemann  (1923 – 2001) er for mange symbolet på den norske kunstneren som kommer fra enkle kår. Han vokste opp i nær kontakt med naturen, noe som preger hans arbeide. Weidemann har ikke bare satt spor i Norge, han har hatt utstillinger både i USA og Europa.

Inger Sitter

 • Inger Sitter står for den billedlige utsmykningen av rom 305.
 • Inger Sitter er født i Trondheim i 1929, men vokste delvis opp i Antwerpen i Belgia. Hun har vært elev ved Statens Kunstakademi i Oslo og har senere studert i Antwerpen og i Paris.
 • Inger Sitter regnes i dag som en av våre fremste billedkunstnere, og som en av våre tidligste modernister har hun vært med på å flytte grenser for det moderne kunstbegrep i Norge. Hun har med sine mange utenlandsopphold også vært med på å gi det norske kunstmiljøet impulser fra utlandet. Hun har vekslet mellom maleri, litografi og store monumentale utsmykninger, og som grafiker har hun en solid bakgrunn.
 • Hun har en meget omfattende utstillingsvirksomhet bak seg både i Norge og i utlandet, og hun har hatt en mengde betydelige utsmykkingsoppdrag, som spenner fra utsmykningen av Regjeringsbygget på 50-tallet til en 32 meter lang frise til Nordlyshallen i Hamar i forbindelse med OL i 1994. I 1998 ble Inger Sitter utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for fortjenstefull innsats for norsk billedkunst. 

Henning Meyer

 • Henning Meyer står for den kunstneriske utsmykningen av rom 511.
 • Henning Meyer (1946 – 2004) ble født i Trondheim. Han ble utdannet kjemiingeniør og arbeidet ved NTH i seks år før han ble bytegner på heltid. Henning Meyer har tegnet i alt 30 norske byer. Det største prosjektet hans er Trondheims-tegningen som han fram til sin død brukte mer enn 10 år på.

Håkon Gullvåg

 • Håkon Gullvåg har utsmykket rommene 309 og 311.
 • Håkon Gullvåg (født 1959) er maler og grafiker (litograf). Han er født og oppvokst i Trondheim. Hans halvfigurative uttrykksform antyder ofte en rekke figurer uten at man forstår sammenhengen. Likevel skaper det et samspill som får helheten til å henge sammen, men det er en ren overfladisk forbindelse.
Kjent som portrettmaler av en rekke personligheter, deriblant av Kong Harald og Dronning Sonja.

Håkon Bleken

 • Håkon Bleken står for den billedlige utsmykningen av rom 513 og 515.
 • Født 9. januar 1929 i Trondheim. Han er en av Norges desidert mest kjente kunstnere som uttrykker seg bl.a. gjennom malerier og grafikk. Kjent for sitt engasjement for den nedrivingstruede bydelen Svartlamoen i Trondheim.
 • Bleken har vært trofast gjest ved Britannia Hotel i mange år, og har blant annet gjennom flere år stått bak hotellets kunstnervinetiketter. Hans største prosjekt for hotellet har vært utsmykningen av hotellets kongressal Britannia Hall. Dette bildet er det tredje største bilde som er malt på lerret. Oppdraget ble utført sammen med Håkon Gullvåg høsten/vinteren 1999/2000.

Flettfrid Andresen

 • “Flettfrid Andresen” har stått for utsmykningen av rom 724 med blant annet boaer, smykker og isbrodder.
 • Jacob Margido Esp som spiller den klarerte frue fra Øvre Singsaker har blitt folkeeie. Alle elsker fruens synspunkter og uttalelser på livets små og store begivenheter sett fra hennes utsiktspunkt “Krystall Palass”. Med utgangspunkt i den eldre “Trondheimske” overklassens språkbruk (med noen ikke alltid så vellykkede vrier) er fruen virkelig et muntrasjonsråd.

Del denne siden: