Thon Hotels

Du er her: Thon Hotels / Om Thon Hotels / Samfunnsansvar

Thon Hotels tar sitt samfunnsansvar alvorlig. Vi har som en stor hotellaktør en forpliktelse å bidra med aktivt miljø- og samfunnsengasjement. Som en del av Olav Thon Gruppen, følgerThon Hotels konsernets retningslinjer i forhold til samfunnsansvar.

Samfunnsansvar i Olav Thon Gruppen

Samfunnsansvar i Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen arbeider systematisk med samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, anti-korrupsjon og sosialt ansvar. Arbeidet med samfunnsansvar er viktig for hele Olav Thon Gruppens virksomhet da det bidrar til å skape verdier og lage føringer som vil lede selskapet i en bærekraftig retning. 

Finn ut mer om samfunnsansvar i Olav Thon Gruppen på olavthon.no

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Thon Hotels Miljøfyrtårn-sertifiserer alle sine hoteller i Norge. Som en av Norges største hotellkjeder, har vi et ansvar for å bidra til et bedre miljø. Vi har over 2,6 millioner gjestedøgn i løpet av et år og ved å legge til rette for miljøvennlig forbruk, redusere avfallsmengder og spare energi, gjør vi en betydelig miljøinnsats.

Les mer og se alle våre Miljøfyrtårn-sertifiserte hoteller

Grønt Punkt

Grønt Punkt

Thon Hotels er medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Les mer om Grønt Punkt

Energisparing

Energisparing

Olav Thon Gruppen, som Thon Hotels er en del av, har satt i gang et omfattende energisparingsprosjekt i regi av Enova. Dette har hittil resultert i en årlig besparelse på 26,4 GWh. Vi sparer miljøet uten at det går på bekostning av komforten for våre gjester. Kjeden har i tillegg hatt en kostnadsbesparelse på over 20 millioner kroner.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen, og er underlagt de samme etiske retningslinjer som resten av konsernet. De etiske retningslinjene stiller tydelige krav til ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Dette betyr blant at man ved store innkjøp har krav om etisk handel.

Les mer om etiske retningslinjer i Thon Hotels

Universell utforming

Universell utforming

I Thon Hotels så jobber vi aktivt for å kunne tilby våre gjester og ansatte et miljø som følger kravene om universell utforming.

Les mer om universell utforming i Thon Hotels

Pantelotteriet

Pantelotteriet

Pantelotteriet drives av Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av Røde Kors og Olav Thon Gruppen. Pantelotteriet er et lotteri der tomme bokser og flasker brukes som innsats i panteautomater, med gevinster på opp til en million kroner. Lotteriets overskudd går til Norges Røde Kors, og Pantelotteriet er i dag en av organisasjonens største inntektskilder.

Les mer på pantelotteriet.no

En inkluderende arbeidsplass

En inkluderende arbeidsplass

Olav Thon Gruppen og Thon Hotels har inngått et samarbeid med bydel NAV Alna og Bjerke der flere av hotellene våre tilbyr praksisplasser til mennesker som sliter med å få seg en arbeidsplass. Samarbeidet har som mål å bidra til at arbeidslystne personer med innvandrerbakgrunn får økt innpass i det ordinære arbeidslivet. 

Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon for alle parter; kandidatene får arbeidstrening og et nettverk, mens hotellene knytter til seg ressurser som kan gå raskt inn i jobb, til tross for noe svake norskkunnskaper.

Finn ledig hotell

Rom 1

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 2

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 3

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 4

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 5

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 6

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 7

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 8

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Rom 9

Voksne

Barn

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Barnets alder og sengevalg

Finn eller avbestill reservasjon

For å finne reservasjonen, trenger du reservasjonsnummeret ditt. Finn reservasjon.

Prisgaranti

Vi garanterer den laveste prisen på alle Thon-hoteller når du booker på våre nettsider. Se betingelser og les mer om vår prisgaranti.

Hjelp!

Står du fast? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Få de beste tilbudene først

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og få våre beste tilbud først.